Elkvalitet

Vi utför mätningar enligt EIFS 2013:1 samt avancerad elkvalitetanalyser

Elkvalitetens betydelse i dagens alltmer el- och elektronikberoende samhälle

Dagens elkvalitet är inte i nivå med vad de flesta kunderna tror och behöver. Vi hjälper kunder att både anlaysera kundens elkvalitet genom mätning och analys. Därefter tar vi fram förslag om åtgärder beroende på anläggningens förutsättningar och kundens behov.

 

Kostnader

EU:s Leonardoprojekt uppskattar den totala kostnaden för dålig elkvalitet för Europeisk industri till 10 miljarder Euro – per år! För Sverige (2006) gäller enl Elforsk rapport 06:81 och Riksrevisionen, ca 5 miljarder kronor per år!

Elkvalite - övertoner

Lösningar för bättre elkvalitet

Elektricitet är en handelsvara och en produktionsresurs, men också ett konkurensmedel. Gemensamt är att kvaliteten måste vara rätt för det som den ska användas till.

En typ av industri har en produktionsprocess där internationell konkurrens kräver hög precision och tillgänglighet. Varje produktionsstörning är ett allvarligt hot mot lönsamheten. En annan typ av industri har en mindre störningskänslig process, men kravet på låga energikostnader är mer uttalat. Rätt elkvalitet är i båda fallen en nödvändighet. Bättre elkvalitet handlar i första hand om att lösa sju typer av problem. Nämligen verkningsgrad, övertoner, transienter, spänningsvariatoner, flicker, osymmetri och avbrott.

 

Första steget till en bättre elkvalitet är att genom en noggrann mätning skaffa sig en nulägesbild över anläggningens tillstånd.
Andra steget är att utifrån nulägesbilden göra en elkvalitetsanalys som visar på det mest kostnadseffektiva sättet till bättre elkvalitet.
Tredje steget är ett åtgärdspaket för att nå resultaten från steg 1 och 2

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.