Elkvalitet

Vi utför mätningar enligt EIFS 2013:1 samt avancerad elkvalitetanalyser

Elkvalitetens betydelse i dagens alltmer el- och elektronikberoende samhälle

Dagens elkvalitet är inte i nivå med vad de flesta kunderna tror och behöver. Vi hjälper kunder att både anlaysera kundens elkvalitet genom mätning och analys. Därefter tar vi fram förslag om åtgärder beroende på anläggningens förutsättningar och kundens behov.

 

Kostnader

EU:s Leonardoprojekt uppskattar den totala kostnaden för dålig elkvalitet för Europeisk industri till 10 miljarder Euro – per år! För Sverige (2006) gäller enl Elforsk rapport 06:81 och Riksrevisionen, ca 5 miljarder kronor per år!

Elkvalite - övertoner

Lösningar för bättre elkvalitet

Elektricitet är en handelsvara och en produktionsresurs, men också ett konkurensmedel. Gemensamt är att kvaliteten måste vara rätt för det som den ska användas till.

En typ av industri har en produktionsprocess där internationell konkurrens kräver hög precision och tillgänglighet. Varje produktionsstörning är ett allvarligt hot mot lönsamheten. En annan typ av industri har en mindre störningskänslig process, men kravet på låga energikostnader är mer uttalat. Rätt elkvalitet är i båda fallen en nödvändighet. Bättre elkvalitet handlar i första hand om att lösa sju typer av problem. Nämligen verkningsgrad, övertoner, transienter, spänningsvariatoner, flicker, osymmetri och avbrott.

 

Första steget till en bättre elkvalitet är att genom en noggrann mätning skaffa sig en nulägesbild över anläggningens tillstånd.
Andra steget är att utifrån nulägesbilden göra en elkvalitetsanalys som visar på det mest kostnadseffektiva sättet till bättre elkvalitet.
Tredje steget är ett åtgärdspaket för att nå resultaten från steg 1 och 2

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy