Seminarium

Nästa seminarium om Elkvalitet är i Karlstad den 9 november 2017!

Föreläsare är forskare från Luleå Tekniska Universitet!

Kontakta oss redan idag om du är intresserad. Platserna är begränsade. Mer information kommer inom kort.

Kontakt: Donald@swegy.se Tele 070-549 81 20

 

Vi har hållit flera seminarium om olika områden med främst fokus inom el- och energifrågor. Kontakta oss om du vill veta när nästa seminarium planeras.

I Karlstad har vi hållit flera seminarium med diskussion om elkvalitetens betydelse i dagens alltmer el- och elektronikberoende samhälle.

Vi har bla presenterat Leif Westlund från Svensk Elmiljöutveckling. Leif har 25 års praktisk erfarenhet som utredare och rådgivare kring elmiljöproblematik. Han utbildar ingenjörer i praktisk elmiljö och författar litteratur i ämnet. Leif har ett nära samarbete med den forskning och utveckling inom el och EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) området som bedrivs på Luleå Tekniska Universitet.

Responsen har varit stor och mycket positiv till seminariet och flera frågor har både dykt upp och besvarats! Efter det stora intresset planerar vi fler seminarium inom området pga ökat intresse.

         

Vi diskuterade konkreta exempel b la med reflektioner från Wermland Opera, andra offentliga aktörer och företag i Karlstad, som har brottats med bristande elkvalitet och dess påverkan och sårbarhet i vardagen.

EU:s Leonardoprojekt uppskattar den totala kostnaden för dålig elkvalitet för Europeisk industri till ca 10 miljarder Euro – per år! För Sverige (2006) gäller enl Elforsk rapport 06:81 och Riksrevisionen, ca 5 miljarder kronor per år!

Målgruppen till seminariumet:
El-, energi-, fastighetsansvariga. Elleverantörer, elkonsulter, elinstallatörer, elproducenter. Industriella aktörer och byggföretag.

Frågor att diskutera och besvara:

  • Vad är elkvalitet och hur har elmiljön förändrats under åren?
  • Teknisk bakgrund och orsak till EMC problem?
  • Vilka krav gäller och vad säger lagstiftningen?
  • Hur förebyggs problemen i en modern elanläggning?
  • Kostnader?

Tack till våra sponsorer: